Selecteer een pagina

Wat is een bewindvoerder?

Als bewindvoerder help je de cliënten met hun financiële problemen waar zij zelf niet meer uit komen. De bedoeling is dat de cliënt en ik samenwerken om dit op te lossen zodat de zorgen van de financiële problemen verdwijnen en er weer een gezonde financiële situatie ontstaat.

Daarnaast kan het zijn dat iemand zelf geestelijk niet meer in staat is om de financiën goed te behartigen. Op dat moment zal ik als bewindvoerder deze taak van die persoon overnemen om er onder andere voor te zorgen dat alle verplichte betalingen worden gedaan en er geen verkwisting van geld plaatsvind.

Oostendorp beschermingsbewind is een klein bewindvoerderskantoor waarbij veel waarde wordt gehecht aan persoonlijk contact en kwaliteit van dienstverlening.

Hoe weet je of een bewindvoerder nodig is?

wat is bewind?

Bewind is een maatregel om iemand te beschermen die niet goed voor zijn geldzaken en zijn bezit kan zorgen. De persoon van wie het bezit onder bewind staat, heet de betrokkene. De betrokkene mag bijvoorbeeld niet alleen beslissen over zijn geld, auto en woning.

Soorten bewindvoering

 • Volledig bewind: Alles wat de betrokkene bezit staat onder bewind.
 • Beperkt bewind: Een deel van het bezit staat onder bewind, bijvoorbeeld alleen het spaargeld of de woning.
 • Tijdelijk bewind: Bewind over een afgesproken periode.
 • Afwezigheidsbewind: Bewind als de betrokkene is verdwenen (vermist) of is vertrokken zonder orde op zaken te stellen.
 • Schuldenbewind: Bewind voor personen met problematische schulden.

Bij de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) krijgt de persoon met schulden ook een bewindvoerder. Dit is echter iets anders dan beschermingsbewind.

wat doet een bewindvoerder?

Een bewindvoerder heeft onder meer de volgende taken en verplichtingen:

 • beslissingen nemen over het geld en het bezit samen met betrokkene of met toestemming van de kantonrechter
 • rekeningen betalen
 • geld geven voor de dagelijkse boodschappen
 • regelen van de belastingaangifte
 • aanvragen van toeslagen of een uitkering
 • een administratie bijhouden van de inkomsten en uitgaven
 • zijn administratie laten controleren door betrokkene en de kantonrechter

De bewindvoerder doet zijn werk zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene. Een betrokkene kan ook 2 bewindvoerders hebben.

Bewind, curatele of mentorschap?

Er zijn 3 soorten maatregelen om iemand te beschermen. Curatele is de zwaarste maatregel.

 • Bewind: als iemand niet zijn geldzaken kan regelen. De kantonrechter benoemt een bewindvoerder die dit voor hem doet.
 • Mentorschap: als iemand niet kan beslissen over persoonlijke, niet-financiële zaken als verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter benoemt een mentor die de beslissingen voor hem neemt.
 • Curatele: als iemand zijn geldzaken en persoonlijke zaken niet kan regelen. De kantonrechter benoemt een curator die dit voor hem doet. Iemand die onder curatele staat is handelingsonbekwaam. Dit betekent dat hij bijvoorbeeld geen gezag over kinderen kan hebben. En hij kan niet alleen besluiten om te trouwen of een testament te maken.

Het is mogelijk om de maatregelen bewind en mentorschap te combineren.

Werkwijze

Heel concreet betekent bewindvoering, of onder bewindstelling, dat de verantwoordelijkheid voor het financiële reilen en zeilen van een persoon wordt overgedragen aan een bewindvoerder. Een kantonrechter zal de bewindvoerder aanstellen. Dat zal hij doen wanneer blijkt dat de persoon vanwege een ziekte, een psychische aandoening of vanwege schulden niet in staat is om zelfstandig de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn financiën.

Wanneer de rechter de bewindvoerder heeft aangesteld als beschermingsbewindvoerder zal de bewindvoerder zorgen dat alle rekeningen worden betaald, toeslagen en/of bijstand wordt aangevraagd en tijdig leefgeld naar de cliënt wordt overgemaakt.

Daarnaast zal de bewindvoerder bij problematische schulden contact onderhouden met de schuldeisers, zodat deze niet meer bij de cliënt thuis komen. Tevens zal hij het dossier stabiliseren en indienen voor een schuldenregeling.

Over Erik Oostendorp

Bewindvoerder

Mijn naam is Erik Oostendorp. Als opleiding heb ik Sociaal Juridische dienstverlening gedaan. Vervolgens ben ik vanaf 1998 werkzaam geweest bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Hier kwam het juridische aspect van mijn opleiding vol aan bod, maar de dienstverlening minder. Ik wilde me meer gaan richten op dienstverlening waarbij het draait om mensen.

De functie van beschermingsbewindvoerder past daarom veel beter bij mij omdat ik hierdoor in de gelegenheid ben me optimaal dienstbaar op te stellen. Om deze taak te kunnen behartigen heb ik twee jaar gewerkt bij Solingen beschermingsbewind, waar ik de kneepjes van het vak heb geleerd.

Per 1 juli 2019 ben ik gestart als beschermingsbewindvoerder waarbij ik nog steeds een prettige samenwerking heb met Solingen Beschermingsbewind.

Handige links

Informatie & links

Hieronder vindt u links die u leiden naar informatie over beschermingsbewind, de rechten en plichten van een bewindvoerder, wat uw rechten zijn en hoe u controle kunt krijgen over uw financiële situatie.

OnView

Met de cliënt login van Mijn OnView heeft u de mogelijkheid om uw saldo te checken of transacties in te zien die uw bewindvoerder heeft gedaan op alle rekeningen die zij/hij voor u in beheer heeft.

Download formulieren

Hier vindt u ons aanmeldformulier. U kunt het formulier gemakkelijk opslaan of uitprinten. Als u het ingevulde formulier, samen met een kopie van uw legitimatie, naar ons toestuurt, dan zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen om een afspraak te maken voor een intakegesprek.

Contact

Telefoon ( dinsdag - vrijdag: 10:00 - 12:00)

+31 13 303 22 22

Email

info@oostendorpbb.nl

Adres

Postbus 6040,  5002 AA Tilburg